Political Ideas

Wielowektorowy test polityczny pokazujący twoje poglądy na wielu osiach, kompasie, dopasowywuje ideologię czy myślicieli.

Political Ideas (wersja krótka)

Krótsza wersja testu Political Ideas, zawierająca ponad dwa razy mniej pytań.

Economic Freedom Analysis

Test polityczny, który prezentuje Twoje poglądy wobec gospodarki - rynku, podatków czy interwencjonizmu państwowego - i dopasowuje szkołę ekonomiczną.

Latarnik Parlamentu Debatawki

Test, który pokaże Ci najbliższych kandydatów w życiu politycznym Parlamentu Debatawki oraz urzędu Prezydenta.